İnternet Bilinci Geliştirme

www.arti33.com internet ve teknolojinin doğru kullanılması, en üst düzeyde faydalanılması amacıyla bilgilendirici ve eğitici yayınlar yapar.

Bilgi, Doküman ve Arşiv Kullanımı

Aksi sabit olaylarla ilgili haberi düzeltmeyi, gerekirse haber, fotoğraf ve görüntüyü yayından kaldırmayı taahhüt eder.

Çok Seslilik ve Katılımcı Yayıncılık

Okuyuculara görüşlerini kamuoyu ile paylaşma fırsatı sunar, farklı görüşleri ve konu ile ilgili tüm bakış açılarını yansıtır.

Eğitici olmak

Bilginin evrenselliğine inanır ve toplumun gelişmesi için eğitici yayınlar yapar.

Cevap Hakkına Saygı

İddia ve ithamlara karşı, taraflara cevap hakkını en hızlı ve doğru biçimde kullanma fırsatı sunar.

Önyargısız Yaklaşım

Haberin araştırılmasından sunumuna kadar her aşamasında önyargılardan arınmış, saplantısız bir yaklaşım sergiler.

Doğruyu Arama Kaygısı

Olayları tüm yönleriyle irdeleyip, kamuoyu algısının doğru şekilde oluşmasını sağlar.

Öncü olmak

İnternet haberciliğinin özündeki sürekli değişim ve gelişim sürecini destekler ve öncülük eder.

Güvenilirlik

www.arti33.com duyulan güvenin sorumluluğunu üstlenir ve bu güveni korumak için çalışır.